פסק דין ורד פרי | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ הדס מגן, ‏עוה"ד של ורד פרי: האוצר לא יצליח לבטל את הפסיקה לגבי הכרה בהוצאות טיפול בילדים, באתר גלובס, 5 במאי 2009
 2. ^ 2.0 2.1 ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי, ניתן ב-30 באפריל 2009
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראות שעה), התשס"ט-2009, ה"ח הממשלה 437 מיום 22 ביוני 2009
 4. ^ חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), תשל"ה-1975, ס"ח 774 מיום 20 ביולי 1975
 5. ^ דו"ח ועדת בן בסט, פרק ז' - הקלות מס אישיות להשגת יעדים לאומיים וחברתיים
 6. ^ אסף לחובסקי, קטגוריות של מין ומעמד בדיני מס ההכנסה, עיוני משפט כד(1), 2000
 7. ^ על רגרסיביות מדומה בתחום מיסוי המשפחה, מאזני משפט ב' 351-373 , עליו מסתמך המשנה לנשיאה ריבלין בפסק דינו
 8. ^ יורם מרגליות, "הכרה בהוצאות הטיפול בילדים לצורכי מס - מוצדקת", הארץ, 13 באוגוסט 2000
 9. ^ יצחק הדרי, "ההצעה לרפורמה במס מאת ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין", לשכת עורכי הדין בישראל, מרץ 2000
 10. ^ למשל: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 133) (זיכוי וניכוי בשל הוצאות טיפול בילדים), התשס"ג-2002, ה"ח הכנסת 15 מ-11 בנובמבר 2002
 11. ^ עמה 1213/04 ורד פרי נגד פקיד שומה גוש דן, ניתן ב-3 באפריל 2008
 12. ^ להלן תגובת רשות המיסים לפסק דינו של ביה"מ המחוזי ת"א [כב' השופט: מ. אלטוביה] בעניין עמה 001213/04 ורד פרי נ. פ"ש גוש דן
  עידו באום, "פסק דין ורד פרי יתהפך בעליון", באתר הארץ, 15 במאי 2008
 13. ^ עמית בן-ארויה, המדיניות של רשות המיסים: לצפצף על פסקי דין, TheMarker, ‏20 באוגוסט 2009
 14. ^ טופס 1304 - הוצאות טיפול בילדים שנדרשו בדו"ח השנתי
 15. ^ בשנת 2009, סף המס לאישה נשואה שלה ילד אחד הוא 6,455 ש"ח לחודש, ולאישה נשואה שלה שני ילדים - 7,768 ש"ח לחודש. כתוצאה מכך, מרבית הנשים העובדות אינן מגיעות לסף המס
 16. ^ עמ"ה (מרכז) 25269-12-11 אורי ארליך נגד פקיד שומה פתח תקווה, ניתן ב-25 ביוני 2013
  ביהמ"ש : הלכת ורד פרי – פרוספקטיבית החל מינואר 2010, באתר "מס פקס"
 17. ^ הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170) (הכרה בהוצאות טיפול בילדים), התשס"ח-2008, ה"ח הכנסת 254 מיום 23 ביולי 2008
 18. ^ תזכיר חוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, באתר משרד האוצר
 19. ^ ועדת הכספים אישרה את מתווה שר האוצר וח"כ חוטובלי לתוספת שנתית של 600 מיליון ₪ להוצאות טיפול בילדים, משרד האוצר, 12 ביולי 2009
 20. ^ חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009, ס"ח 2202 מ-16 ביולי 2009
 21. ^ למשל: אי התרת הוצאות לטיפול בילדים – תיקון 170 לפקודת מס הכנסה, חוזר של לשכת רואי חשבון בישראל, אוגוסט 2009; מנחם כהן, תיקון 170 לפקודה, עדכוני מיסים 138
 22. ^ רמי אריה, הוצאות הבית, נסיעות לעבודה והשגחה על ילדים, 23 ביולי 2009
 23. ^ לירן דנש, "חוק המטפלות": בג"ץ דורש דיון תוך 45 יום, nrg, ‏27 באוגוסט 2009
 24. ^ בג"ץ 6795/09 שדולת הנשים בישראל נ' שר האוצר ואחרים, ניתן ב-23.2.2011