פסק דין ורד פרי | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • צילי דגן, "הוצאות טיפול בילדים - בעקבות תיקון מס' 170 לפקודת מס הכנסה", מחקרי משפט כה (התש"ע), עמ' 889 - 919