ריאליזם משפטי
English: Legal realism

ריאליזם משפטי הוא גישה משפטית ביקורתית המושפעת מהסוציולוגיה של המשפט. הריאליזם המשפטי גורס כי המשפט הוא יצירה חברתית והדרך היחידה לעסוק במשפט הוא בתוך ההקשר החברתי של תפקוד המשפט. גישה זו יוצאת כנגד התפיסה המקובלת הגורסת כי המשפט הוא מעין מדע ויש בו עקרונות שאינם משתנים עם הזמנים. כלומר ישנה "חשיבה משפטית" שאינה משתנה עם הזמן. לאורך כל הדורות מתקיים תהליך דומה של חשיבה משפטית.

ניתן לחלק את התפתחות הריאליזם המשפטי לשלשה שלבים מרכזיים:

  • שלב 1עליית הפרגמטיזם, המשפטן אוליבר ונדל הולמס הוא ממובילי הגישה.
  • שלב 2 - הריאליזם המשפטי, תנועה מהפכנית אקדמית שמתפתחת כריאקציה לתרבות המשפטית הקיימת.
  • שלב 3הפנמת הביקורת הריאליסטית, התבגרות של השיטה-הביקורת מוכנסת פנימה ויוצרת תורת משפט אמריקאית עצמאית.