פוזיטיביזם משפטי

Gnome-edit-clear.svg
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

פוזיטיביזם משפטי היא אסכולה בתורת המשפט המודרנית ובפילוסופיה של החוק, שטענתה העיקרית היא כי החוק הוא יצירה אנושית העומדת כשלעצמה ואיננה קשורה בהכרח עם המוסר. בהתאם לכך, ייתכנו חוקים בלתי מוסריים מכיוון שתוקפו של החוק איננו נובע ממוסריותו אלא מהחלתו בידי הריבון. הגישה הפוזיטיביסטית דוחה את הניסיון לפרש חוקים בעזרת ערכים כלליים (מוסריים או דתיים) בשל הנחתה שהחוק איננו מוסרי בהכרח וממילא אין היגיון לפרשו על ידי ערכים שהוא לא מחויב להם.

הפוזיטיביזם עוסק בשאלות בדבר מהותו של המשפט ומהותה של מערכת משפט במטרה לאפשר את זיהויים של כללים משפטיים מחייבים המשתייכים למערכת משפט. מקור השם "פוזיטיביזם" בא מ-positif - 'עובדתי' בצרפתית. הנחת המוצא של הפוזיטיביזם היא שהמשפט ניתן על ידי ריבון אנושי לנתיניו. כלומר, הפוזיטיביזם עוסק במשפט אנושי שנוצר על ידי בני אדם למען בני אדם והוא דוחה מגדר המשפט את ציווי הדת והמוסר שמקורם אלוהי או על אנושי.