עקרונות יסוד (משפט)

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: כתוב כמו מאמר, חוסר הגדרה ברורה, הערך דן במשפט בישראל ובכלל.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

  עקרונות יסוד הם האלמנטים היסודיים, האמנה העומדת בלִיבה של צורת חיים משותפת של אנשים (כגון: חברה, תאגיד עסקי, קיבוץ, מושב וכדומה), והן עומדות כאכסיומות המעצבות את הבסיס הערכי, החברתי, המשפטי, הכלכלי, והתרבותי של הקבוצה. ערך זה עוסק בעקרונות היסוד של השיטה המשפטית בכלל ושיטת המשפט הישראלית בפרט.

 • עקרונות יסוד וחוקה
 • ההיזקקות לעקרונות יסוד
 • המקור לשאיבת עקרונות יסוד למשפט הישראלי
 • מעמדם של עקרונות היסוד במשפט הישראלי
 • עקרונות וזכויות יסוד שטרם הוכרו במשפט הישראלי
 • קישורים חיצוניים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: כתוב כמו מאמר, חוסר הגדרה ברורה, הערך דן במשפט בישראל ובכלל.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

עקרונות יסוד הם האלמנטים היסודיים, האמנה העומדת בלִיבה של צורת חיים משותפת של אנשים (כגון: חברה, תאגיד עסקי, קיבוץ, מושב וכדומה), והן עומדות כאכסיומות המעצבות את הבסיס הערכי, החברתי, המשפטי, הכלכלי, והתרבותי של הקבוצה. ערך זה עוסק בעקרונות היסוד של השיטה המשפטית בכלל ושיטת המשפט הישראלית בפרט.