עיר
English: City

אחת הערים הקדומות ביותר בעולם - יריחו (תל יריחו)
מבט אווירי על תל אביב, המרכז העירוני של ישראל והגדולה בערי גוש דן.

עִיר היא דפוס התיישבות אנושי המאופיין בצפיפות גבוהה ובריכוז גבוה של אוכלוסייה ליחידת שטח, ביחס לצורות התיישבות אחרות. התהליך הדמוגרפי בו מתרחש מעבר של אוכלוסייה מיישובים כפריים לסוגים שונים של התיישבות עירונית מכונה עיור.