משפט בינלאומי

האם התכוונתם ל...

  • משפט בינלאומי פומבי – ענף המשפט המסדיר את היחסים המשפטיים בין מדינות.
  • משפט בינלאומי פרטי – ענף המשפט המסדיר את היחסים המשפטיים בין בני אדם או תאגידים ממדינות שונות.
  • משפט בינלאומי מנהגי – ענף המשפט הבינלאומי הפומבי העוסק בכללים הנגזרים ממנהגים.