לקות
English: Disability

  • disambig rtl.svg המונח "מום" מפנה לכאן. לערך העוסק בלהקה איסלנדית, ראו מום (להקה).

    לקות היא אחד מסדרה של מושגים המתארים מוגבלות בכשירות גופנית, נפשית או קוגניטיבית של אדם. להלן הגדרותיו של ארגון הבריאות העולמי לסדרת מושגים זו ההולכות ונעשות מקובלות החל משנות ה-80 של המאה ה-20 על הגורמים הטיפוליים ובשפת היום-יום. המשך ערך זה משווה את הגדרת המושג לקות להגדרות אחרות של מוגבלות.

  • הגדרות ארגון הבריאות העולמי
  • סוגי לקויות
  • השפעת הפוליטקלי קורקט
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

Disambig RTL.svg המונח "מום" מפנה לכאן. לערך העוסק בלהקה איסלנדית, ראו מום (להקה).

לקות היא אחד מסדרה של מושגים המתארים מוגבלות בכשירות גופנית, נפשית או קוגניטיבית של אדם. להלן הגדרותיו של ארגון הבריאות העולמי לסדרת מושגים זו ההולכות ונעשות מקובלות החל משנות ה-80 של המאה ה-20 על הגורמים הטיפוליים ובשפת היום-יום. המשך ערך זה משווה את הגדרת המושג לקות להגדרות אחרות של מוגבלות.