כשרות משפטית

כשרות משפטית היא יכולתו של כל אדם, מיום לידתו ועד מותו[1], ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, אשר טומנות בחובן משמעות משפטי כלשהי. החוק אשר מסדיר את נושא הכשרות המשפטית בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: "חוק הכשרות המשפטית").