יהודי (דמות מקראית)

יהודי הוא שם אדם המופיע בספר ירמיהו[1]. שם אביו היה נתניהו, שם סבו שֶלֶמְיָהוּ, ושם אבי סבו כושי.

אזכורים בתנ"ך

בספר ירמיהו מופיע יהודי כשליח של חשובי העם[2] אל ברוך בן נריה, להודיעו שיביא את מגילת נבואות ירמיהו[3]. בהמשך נזכר יהודי כשליח המלך יהויקים להביא את מגילת הנבואות אליו לאחר שהשרים עצמם לא הביאו אותה[4]. יהודי מביא את המגילה מלשכת אלישמע הסופר ומקריאה לפני המלך והשרים[5]. לאחר ששומע המלך ארבעה קטעים מהמגילה הוא קורע אותה בתער ומשליכה אל האח הבוערת בארמונו[6].