חוק יסוד: נשיא המדינה

חוק יסוד: נשיא המדינה
Presidential Standard of IsraelSquare.svg
תאריך לועזי16 ביוני 1964
תאריך עבריו' בתמוז ה'תשכ"ד
כנסתחמישית
עיקרי החוק
נוסח מלאאתר הכנסת

חוק יסוד: נשיא המדינה הוא חוק היסוד המסדיר את מעמדו ואת סמכויותיו של נשיא מדינת ישראל. אין בחוק היסוד סעיפים משוריינים, והכנסת יכולה לשנותו ברוב רגיל. מאז נחקק חוק היסוד, ב-1964, הוא תוקן עשר פעמים, האחרונה שבהן בשנת 2014.