חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל
English: Jerusalem Law

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל
Jerusalem Law חוק יסוד- ירושלים בירת ישראל.jpg
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, בחתימת ראש הממשלה מנחם בגין, הנשיא יצחק נבון וחותם המדינה. זהו נוסחו המקורי של החוק, קודם תיקונו.
תאריך לועזי30 ביולי 1980
תאריך עבריי"ז באב התש"ם
כנסתתשיעית
מספר תומכים69
מספר מתנגדים15
עיקרי החוק
  • מעמד ירושלים כבירת ישראל.
  • קביעת מקום מוסדות המדינה בעיר.
  • שמירה על המקומות הקדושים.
  • שמירת סמכות שטח ירושלים בחוק.
נוסח מלאאתר הכנסת

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (ידוע גם כחוק ירושלים), שנחקק בידי הכנסת התשיעית ב-30 ביולי 1980 (י"ז באב התש"ם),[1] קובע כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל ומקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. חוק היסוד קובע גם חובת שמירה על המקומות הקדושים בעיר לכלל הדתות וקובע כי ירושלים תזכה לתקציב מיוחד שיקרא מענק הבירה שיועבר לפיתוח העיר, תשתיותיה, רווחת תושביה ושמירת צביון העיר.