הגנות במשפט הפלילי

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי (כלומר, מבצע עבירה). רוב העבירות כוללות שני רכיבים: מעשה פלילי (=Actus Reus=יסוד עובדתי של העבירה) ומחשבה פלילית (=Mens Rea=יסוד נפשי של העבירה). במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שאדם ביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית, שכן יש להראות כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית. יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת (למשל: גרימת מוות ברשלנות) ויש עבירות שאינן מחייבות כלל תוצאה (למשל: ניסיון לרצח). עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד הפלילי (וראו גם: המשפט הפלילי).ואולם, בכל חברה מוכרים סייגים הגנות וחריגים לעבירות בקודקס הפלילי, שהמשותף להן הוא כי על אף שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה בדין, מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.